พระบรมราโชวาท

พุทธทาสดอทคอม

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 
     
     
 

Check Google Page Rank 

 
     

 

 

     
   
     
     
 

แร่ทังสเตน หรือวุลแฟรม


ลักษณะ
การตรวจแร่ทังสเตนชนิดต่าง ๆ ทำได้โดยอาศัยคุณสมบัติของแร่แต่ละชนิดดังนี้
๑.   แร่วุลแฟรมไมต์   เป็นแร่ที่มีสีดำค่อนไปทางน้ำตาล  หรือน้ำตาลแก่เกือบดำ  มีสีผงละเอียดเป็นสีน้ำตาล ความถ่วงจำเพาะ ๗.๐ -๗.๕ จับดูจะรู้สึกหนึกมือ จะมีผิวแร่ด้านหนึ่งเป็นมันเงามีคุณสมบัติแม่เหล็กดูดติดผงแม่เหล็ก ๆ แร่เฟอร์เบอไรต์ จะมีสีแร่และสีผงละเอียดของแร่เป็นสีดำ ส่วนแร่เฮิบเนอไรต์ จะมีสีแดงและสีผงของแร่เป็นสีน้ำตาลมากกว่า
๒.  แร่ซีไลต์ มีสีขาวเหลือง ขาวอมเหลือง เขียว และน้ำตาล เนื้อแร่โปร่งแสงสีความแวววาวคล้ายแก้ว
มีความถ่วงจำเพาะ ๕.๙-๖.๑ จึงเป็นแร่ที่มีความวาวแบบไม่ใช่วาวโลหะที่มีน้ำหนักความแข็งระดับ ๔.๕ - ๕ ตามมาตรของโมห์  ซึ่งขีดกระจกไม่เข้า   อาจตรวจสอบโดยการตรวจการเรืองแสงของแร่  ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ค  ซึ่งจะให้สีของแสงเรืองเป็นสีน้ำเงิน   หรือสีฟ้าอ่อนซึ่งถ้าหากมีธาตุโมลิบดีนัมในโมเลกุลของชีไลต์แล้ว จะทำให้สีของการเรืองแสงต่างออกไป  โดยจะทำให้สีอ่อนลง  จนเกือบเป็นสีขาว  ถ้าหากมีปริมาณของโมลิบดีนัมมากขึ้น จะทำให้การเรืองแสงเป็นสีเหลืองมากขึ้น

แหล่งที่พบ
พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความสัมพันธ์กับชุมชน
แร่ทังสเตนที่ถลุงแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมหนัก  ในการทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทน ความร้อนสูง  ทำเครื่องจักรกล   หัวเจาะเกราะ   หัวเจาะใช้ในการหาน้ำมันดิบหรือน้ำบาดาล  ใบมีด  ตะไบ ใบเลื่อย ไส้หลอดไฟฟ้า  และหลอดวิทยุ นอกจากนี้ยังใช้ในการทำสี อุตสาหกรรม หรือเครื่องปั้นดินเผา และ เครื่องแก้ว   เป็นต้น   เมื่อผลิตสำเร็จรูปแล้วสามารถส่งออกจำหน่ายและใช้ในครัวเรือน   เช่น   หลอดไฟฟ้า เป็นต้น

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
สินแร่ทังสเตน   ที่ผลิตได้จะส่งเป็นสินค้าออก   โดยมีประเทศที่สั่งซื้อเป็นประจำ   คือ  เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน   สหรัฐอเมริกา   สวีเดน   และอินเดีย   สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็น จำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน

 
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     

 

Siamsouth.com บ้านหลังเล็กๆแต่อบอุ่น

 Developed by siamsouth.com E-mail : nop-maneewat@hotmail.com