พระคาถา ยันทุน พระปริต แก้ฝันร้าย

(1/1)

มะเอ@รักควาย:
พระคาถา ยันทุน พระปริต แก้ฝันร้าย

นะโม 3 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

พระคาถายันทุนบทนี้ ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเภทสังหรณ์ใจไปในทางไม่ดี ให้สวดพระคาถาบทนี้จะกลับให้เกิดความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นเจริญภาวนาไว้เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

 
 
 คนเกิดวันจันทร์ต้องบูชาคาถานี้ครั้งละ 15 รอบ

นภดล มณีวัต:
เราเกิดวันจันทร์พอดีเลย ขอบคุณมากๆครับ

ถ้าให้ดีหามาให้ครบทั้งเจ็ดวันเลยสิครับคุณน้องเอ ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ