เทศนาธรรม เรื่อง ผี มิติลึกลับ จานบิน โดย หลวงปู่สาวกโลกอุดร

(1/1)

pcnforklift:
ประวัติ หลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

หลวงปู่ เกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่บ้านสงเปลือยหมุ่ ๗ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บิดาชื่อ สมบูรณ์ มารดาชื่อ ที นามสกุล ดลอารมณ์ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยพระครูโสภณสุตกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นอุปัชฌาย์ พระทองอินทร์ โกวิโท เป็นกรรมวาจาจารย์ พระระมัดศักดิ์ สิริธโร เป็นอนุสาวราจารย์
บวชได้ ๒ วันก็ไปเข้าวิปัสสนากับอาจารย์มหาพิมพ์หรือพระครูคลคณารักษ์ ที่วัดบ้านหนองริวหนัง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ออกจากวัดหนองริวหนังก็ออกเดินธุดงค์ไปทางภาคเหนือ เดินธุดงค์เรื่อยไปจนถึง จ.จันทบุรี ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าลึกสำนักสงฆ์เขาช่องลม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ออกจากเขาช่องลมแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างหิน อยู่ในตัวเมืองจันทบุรี แล้วออกเดินธุดงค์ไปจำพรรษา อยู่ที่สำนักสงฆ์ที่บ้านนาเบี้ย ต.นาทอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔ ) ณ.ที่นี้ เมื่อคืนวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง หลวงปู่ได้บรรลุธรรมในขณะที่มีอายุได้ ๔๙ ปี

หลังจากนั้นได้จาริกเผยแผ่ธรรมไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่จะมีผู้อาราธนานิมนต์ เช่น ในงานเข้าปริวาสกรรม และงานปฏิบัติธรรมตามที่ต่าง ๆ

ต่อมาพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กลับมาโปรดโยมที่วัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ จำพรรษาที่วัดบ่อสร้างพระอินทร์ อ.นาแก จ.นครพนม โดยการอาราธนานิมนต์พระมหาเชื้อ

พ.ศ. ๒๕๓๗ จำพรรษาที่วัดป่าศรีรัตนพุทธาราม ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งที่นี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู่ได้เป็นประธานจัดงานปริวาสกรรมเป็นครั้งแรก และครั้งที่ส่องที่วัดป่าอุทุมพร บ้านนามท่า อ.เรณูนคร จ.นครพนม ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ในปีเดียวกัน และครั้งที่สามที่ บ้านโคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีหลวงพ่อสุด พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดเขาทองนพคุณ อาราธนานิมนต์

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ จำพรรษาที่วัดเขาทองนพคุณ (ภูเก้า) บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ในระหว่างนี้หลวงปู่ได้เป็นประธานจัดงานปริวาสกรรม ดังนี้

- เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่วัดประตูทรงธรรม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

- วันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สะโทยธรรมสถาน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี

- วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ปีนี้หลวงปู่ได้แสดงธรรมที่อภิธรรมมูลนิธิวัดโพธิ์ ท่าเตียน (วัดพระเชตุพน) กรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ก่อนวันเข้าพรรษาหลวงปู่ได้ประกาศตนเป็น “พระอรหันต์” ท่ามกลางคณะสงฆ์อำเภอโนนสัง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และเรียกองค์ท่านเองว่า “พระครูเทพโลกอุดรตัวจริง”

- วันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ป่าช้าบ้านหนองจิก ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

- พ.ศ. ๒๕๔๑ –๒๕๔๒ จำพรรษา ที่พักสงฆ์วัดเทพโลกอุดร บ้านซับกระทิงใต้ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหว่างนี้หลวงปู่ได้เป็นประธานจัดงานปริวาสกรรม ดังนี้

- วันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ป่าช้าบ้านนาน้อย ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ป่าช้าบ้านนาน้อย ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

- พ.ศ. ๒๕๔๓ จำพรรษาที่วัดป่าโพธิ์ชัย บ้านหนองเปง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

- พ.ศ. ๒๕๔๔ จำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ ม. ๑๐ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ที่นี้หลวงปู่ได้ละสังขาร เมื่อเดือน ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สิริรวมอายุ ๖๒ ปีนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ