"คุกพาทย์"

(1/1)

นภดล มณีวัต:
http://www.youtube.com/v/pukgPIiZPZE?autoplay=1&hl=th_TH


"คุกพาทย์" เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ใช้ในพิธีการไหว้ครูดนตรีไทย ครูผู้ประกอบพิธีจะเรียกเพลงนี้ เพื่อเป็นการอัญเชิญพระพิฆเณศวรมาชุมนุมในมณฑลพิธีไหว้ครู โดยถือว่าท่านเป็นบรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาฟ้อนรำ และประกอบการแสดงมหิทธิฤทธิ์ของตัวละครสูงศักดิ์ หรือแม้กระทั่งเมื่อมีบทพระพิฆเณศวร์ก็มักจะออ­กเพลงคุกพาทย์ ลีลาของเพลงจะช้าเร็วสลับกันไปเป็นตอน ๆ ให้เกิดความรู้สึกเร้าใจ เกรี้ยวกราด น่าเกรงขาม เพลงคุกพาทย์ยังใช้ในเทศน์มหาชาติใช้ประจำกัณฑ์จุลพน ต่างจากเพลงเพลงตระพระพิฆเณ­ศวร์ ตอนขึ้นเพลง

โดยเพลงเพลงตระพระพิฆเณ­ศวร์จะรัวขึ้นมาก่อน อีกอย่างเพลงตระพระพิฆเณศวร์­เมื่อหลังรัชกาลที่ ๖ มาแล้ว ที่ควรจำคือเพลงคุกพาทย์และเพลงตระพระพิฆเณ­ศวร์เป็นคนละเพลงกัน แต่โบราณยังไม่มีเพลงตระเพลงนี้ จึงตีเพลงคุกพาทย์เมื่ออัญเชิญใ­นพิธีไหว้ครู หรือแม้กระทั่งในการแสดง เมื่อมีบทพระพิฆเณศวร์ก็มักจะออ­กเพลงคุกพาทย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ