Login with username, password and session length
21 June, 2561, 19:06:06

Languages    

Author Topic: วายังกูเละคณะเดะแม ตลุงศิลป์  (Read 7136 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Pages: [1]
  Print  
นภดล มณีวัต
ผู้ดูแลบ้าน
ผู้บัญชาการสูงสุด
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 19,898
2
คนจนผู้ยิ่งใหญ่


WWW

| |

« on: 30 October, 2554, 20:34:23 »

นายเดะแม สาแมประวัติ
         
นายเดะแม  สาแม อยู่บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีอาชีพเล่นหนังตะลุงหรือวายังกูเละ และการทำสวนยาง  ตอนเป็นเด็กได้รับการศึกษาจากปอเนาะมิได้ศึกษาต่อในระดับโรงเรียนแต่มีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาด้วยตนเองอยู่เสมอ  นายเดะแมได้รับการถ่ายทอดศิลปะการเล่นหนังมาจากบิดา  และการฝากตัวเป็นศิษย์ของนายหนังเจ๊ะ มูดอ  และฝึกฝนด้วยตนเอง  จนกลายเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้ ในนามของวายังกูเละคณะเดะแม ตลุงศิลป์
   
ในการเล่นหนังตะลุง  เดะแม สาแม จะใช้ภาษามาลายู และภาษาไทยแทรกควบคู่กันไป และจะมีการสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ให้ข้อคิดในเรื่องการต่อต้านยาเสพติด การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การเลือกตั้ง และนโยบายของรัฐเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยผลงาน
         
นายเดะแม  สาแม  ได้รับการยกย่องจากประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้นำทางปัญญา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นสื่อพื้นบ้านที่ช่วยเหลือรัฐบาลในงานประชาสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคงของรัฐ

Report to moderator   Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: