Login with username, password and session length
25 May, 2561, 04:31:13

Languages    

Author Topic: หินอ่อนยะลา  (Read 3513 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Pages: [1]
  Print  
นภดล มณีวัต
ผู้ดูแลบ้าน
ผู้บัญชาการสูงสุด
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 19,897
2
คนจนผู้ยิ่งใหญ่


WWW

| |

« on: 30 October, 2554, 18:42:08 »

หินอ่อนยะลาลักษณะ
         
หินอ่อน  เป็นหินที่มีลักษณะสวยงาม  มีอยู่บริเวณภูเขาวัดถ้ำ  ภูเขาโต๊ะเด็ง ภูเขากำปั่น จังหวัดยะลา มีทั้ง สีชมพู  สีเทา  และสีเทาดำ ก่อนที่จะเป็นหินอ่อนจะเป็นหินปูนมาก่อนแล้วเปลี่ยนสภาพมาเป็นหินอ่อนแหล่งที่พบ
         
พื้นที่จังหวัดยะลา  มีภูเขาหินปูนอยู่เป็นจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ในจังหวัดยะลา ภูเขาหินปูนบางพื้นที่ เช่นที่ ภูเขากำปั่น ภูเขาวัดถ้ำ ภูเขาโต๊ะเด็ง(อยู่ที่อำเภอบันนังสตา) จะแปรสภาพมาเป็นภูเขาหินอ่อนในภายหลัง ส่วนหินอ่อนสีเทาและสีดำจะพบมากที่ใต้ผิวดินที่บ้าน  บาตัน  ตำบลลิดล  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ที่ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอบันนังสตา  จะเป็นหินอ่อนสีเทามีทั้งที่เป็นหินอ่อนบนภูเขาและใต้ดิน เส้นทางเข้าสู่ภูเขาหินอ่อนที่ตำบลหน้าถ้ำระยะทางจากจังหวัดยะลาตามเส้นทางถนนสาย  ๔๐๙  ถึงปากทางเข้าประมาณ ๗  กิโลเมตร  จากทางเข้าถึงภูเขาหินอ่อนประมาณ ๕๐ เมตร ที่อำเภอบันนังสตาระยะทางจากยะลา ไปทางถนนยะลา-เบตง ประมาณ ๔๕ กิโลเมตรความสัมพันธ์กับชุมชน
         
หินอ่อนเป็นหินที่สวยงาม  นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ปูพื้น  ทำผนังบ้าน  ดังนั้นจึงเป็นที่สนใจของชุมชน  และบ้านใดที่ใช้หินอ่อนเป็นที่ประดับตกแต่งจะแสดงถึงฐานะของเจ้าบ้านด้วย

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         
ในจังหวัดยะลามีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหินอ่อน คือ โรงงานหินอ่อนและโรงงานจัดทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนซึ่งช่วยให้ประชาชนมีงานทำมากขึ้น     อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปกรรมและโบราณสถานอยู่บ้าง  กล่าวคือ  ภูเขากำปั่นซึ่งเป็นหินอ่อนสีชมพูนั้น  แต่เดิมเป็นสถานที่ที่ค้นพบพระพิมพ์ดินดิบ พระพุทธรูปโบราณเป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโบราณสมัยศรีวิชัย  อีกประการหนึ่งคือภายในภูเขากำปั่นมีถ้ำที่สวยงามเป็นจำนวนมาก 

ที่สำคัญคือถ้ำสำเภา และถ้ำคณโฑ  ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม โดยเฉพาะภายในถ้ำสำเภามีลักษณะเหมือนห้องโถงผนังถ้ำมีลวดลายของหินอ่อนเหมือนกับลายน้ำไหลเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ  ภายใต้พื้นถ้ำกับสายน้ำละที่สามารถเดินติดต่อกันได้หลายๆ ถ้ำและในที่บริเวณนี้เคยพบพระพิมพ์ดินดิบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำหินอ่อนที่ภูเขากำปั่นจึงควรคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางโบราณคดีด้วย
Report to moderator   Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: