Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทย

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
22 กันยายน, 2562, 13:12:23

   

ผู้เขียน หัวข้อ: นายประมูล อุทัยพันธุ์  (อ่าน 2364 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้หน้า: [1]
นภดล มณีวัต
ผู้ดูแลบ้าน
ผู้บัญชาการสูงสุด
*****


เพศ: ชาย
กระทู้: 19,915
สมาชิกลำดับที่ 2
คนจนผู้ยิ่งใหญ่


เว็บไซต์

| |

« เมื่อ: 30 ตุลาคม, 2554, 11:22:24 »

นายประมูล อุทัยพันธุ์ประวัติ
         
นายประมูล  อุทัยพันธุ์  เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๗ ที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง ๖ คน ของนายพมร-นางสัมพันธ์ อุทัยพันธุ์ สมรสกับนางประยงค์ อุทัยพันธุ์ มีบุตรชายด้วยกัน ๔  คน  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และเข้าศึกษาวิชาทหารในหน่วยฝึกยุวชนทหารที่ ๖๖ ปัตตานี
         
คุณวุฒิ  ความรู้และความสามารถพิเศษ ชีวิตในเยาว์วัยของนายประมูล อุทัยพันธุ์ ผ่านวัยเด็กด้วยการอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง ผลสุดท้ายทำให้ผู้อ่านเกิดความรักความสนใจในตัวหนังสือ โดยมิได้ตั้งใจ หนังสือทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นวนิยาย สารคดี บทแหล่ บทกลอน โดยเฉพาะเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งต้องอ่านให้คุณแม่คุณยายฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอน  ทำให้ซึมซับเอาความคิด  จินตนาการ  ตลอดจนศิลปะการประพันธ์ด้วยความรักและความเข้าใจในศิลปศาสตร์ที่ไม่ต้องศึกษาจากสถาบันใดๆ  แต่เกิดขึ้นด้วยวิญญาณของผู้มีใจรักงานประพันธ์อย่างแท้จริง  เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  ความคิดกว้างขวางขึ้น  จึงได้ผลิตงาน
เขียนทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

ประวัติการทำงาน
         
เริ่มทำงานครั้งแรกตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๘๖  เป็นเสมียนกระทรวงมหาดไทย เสมียนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และครูประชาบาล จนได้รับตำแหน่งครูใหญ่ตามลำดับ  ชีวิตราชการต้องเข้าๆ ออกๆ หลายครั้งตามลักษณะของคนที่มีความพอใจในความคิดของตนเอง ครั้งสุดท้ายลาออกจากราชการที่สำนักงานการศึกษาเอกชนก่อนเกษียณอายุราชการ ๑  ปี  ปัจจุบันอาศัยบุตรประกอบธุรกิจส่วนตัวและช่วยราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นคณะกรรมการสุขาภิบาล และกรรมการรักษาความสงบในท้องที่ของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลงาน/เกียรติคุณที่ได้รับ
         
๑. ผลงานประเภทร้อยกรอง เช่น

         
๑. แต่งกลอนประกวดในวารสารต่างๆ  จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆอีกมาก ข้อเขียนส่วนใหญ่มักจะเป็นคติชีวิตในการทำงานของครูประชาบาล ความเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมสมัยนั้น  มักจะแทรกความคิดเห็นมากกว่าที่จะเป็นนักประพันธ์แบบจินตนาการ
         
๒. เมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๘  เขียนนิราศไทรบุรี จนได้รับคำชมเชยจากนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาขณะนั้น
         
๓. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนนิราศปัตตานีเข้าประกวดในสโมสรสุนทรภู่ ซึ่งมีอาจารย์เปลื้อง ณ นคร เป็นประธาน ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ใน "นิราศ ๒๕ เรื่อง" จาก ๒๐๐ กว่าสำนวนทั่วประเทศ
         
๔. นิราศประแว เขียนเชิงความคิดเห็น ข้อสันนิษฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอาณาจักรลังกาสุกะโบราณ
         
๕. นิราศระโนด เขียนเชิงความคิดเห็น สถานที่ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และภาษาศาสตร์
         
๖. นิราศปัตตานี  เป็นการบันทึกเหตุการณ์เมื่อคราวญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดปัตตานี สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
         
๗. เพลงยาวจดหมายเหตุ   ดอกสร้อยพยัญชนะ   คำพังเพยเฉลยสุภาษิต  และบทกลอนสั้นอีกเป็นจำนวนมาก ประมาณ ๓๐๐ สำนวน
         
๒. ผลงานประเภทร้อยแก้ว
         
หันมาสนใจในการเขียนประสบการณ์ชีวิตในเชิงสารคดีคติชนและบทวิจารณ์ในลักษณะร้อยแก้วแทน จุดหมายปลายทางก็คือชื่อเสียงที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัมนธรรมของสังคม  ผลงานของร้อยแก้วเริ่มต้นที่วารสาร "ปัตตานีสัมพันธ์"  ของหน่วยศึกษานิเทศก์ จังหวัดยะลา "คนใต้" ของศูนย์ประสานงานบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้และสุดท้าย "รูสะมิแล"  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ในลักษณะของบทความสั้นๆ   เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวปัตตานีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งทางผู้นำศาสนาและนักวิชาการ และได้รวบรวมเป็นเล่มแล้วคือ
         
๑. เพลงกล่อมเด็ก จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี ๑๕๙ บท
         
๒. เรื่องเล่าจากชาวใต้ เขียนร่วมกับคนอื่น ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้จัดพิมพ์เล่ม ๑ - เล่ม ๒
         
๓. ฝากไว้ที่ปัตตานี (เขียนคนเดียว) ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้จัดพิมพ์
         
นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้นๆ เชิงสารคดีทางคติชนวิทยาอีกหลายเรื่องที่กระจัดกระจายและกำลังรวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของอนุชนรุ่นหลังต่อไป
         
๓. ผลงานด้านโบราณคดีและคติชนวิทยา คือ
         
๑. ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยศิลปากรที่ ๙ ในการเป็นผู้นำทางเพื่อสำรวจขุดค้นเมืองโบราณ   ที่ประแว (ลังกาสุกะ)  ตลอดจนประสานงานกับกลุ่มชนในท้องที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงวิชาการ  และเป็นผู้บรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นประจำเกี่ยวกับชุมชนโบราณแห่งนี้
         
๒.  เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งที่เกี่ยวกับไทยพุทธและมุสลิมในการสัมมนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
         
๓. ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาภาษาถิ่นในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถาบันคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑
         
๔. เป็นวิทยากรสาธิตการร้องเพลงกล่อมเด็ก (เพลงร้องเรือ) ให้กับศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
         
๕. ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาภาษาถิ่นปักษ์ใต้ ณ วิทยาลัยครูสงขลา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑
         
๖. ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาคติชนบ้านภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ ในด้านคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์แก่บุคคลต่างๆ ทั้งในด้านงานประพันธ์สารคดี   และโบราณคดีด้วยการให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดทั้งช่วยทำรายงาน ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทน เพราะเป็นงานที่ตรงกับลักษณะนิสัยที่ต้องการจะแสดงความคิดทางภาษา และมรดกของชุมชน ทางด้านจริยธรรม เอาใจใส่บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธา และเป็นกรรมการให้วัดต่างๆ มาโดยตลอด ที่สำคัญยิ่งก็คือ ริเริ่มให้มีการแสดงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะในฤดูกาลเข้าพรรษา  โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพมาตลอดตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๒๒  เพราะชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยมุสลิม มีไทยพุทธน้อยมาก     และเป็นข้าราชการที่ไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมทางศาสนา เป็นการปลุกระดมทางความคิดของชาวพุทธให้สำนึกถึงศาสนาประจำชาติ
         
จากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายประมูล  อุทัยพันธุ์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์   ปี พ.ศ.๒๕๓๓
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: