Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทย

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
19 กุมภาพันธ์, 2562, 07:56:20

   

ผู้เขียน หัวข้อ: ตำนานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  (อ่าน 2733 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้หน้า: [1]
นภดล มณีวัต
ผู้ดูแลบ้าน
ผู้บัญชาการสูงสุด
*****


เพศ: ชาย
กระทู้: 19,915
สมาชิกลำดับที่ 2
คนจนผู้ยิ่งใหญ่


เว็บไซต์

| |

« เมื่อ: 24 กรกฎาคม, 2554, 20:08:43 »

ตำนานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนื้อเรื่อง
         
ในเอกสารโบราณฉบับพระนิพพานโสตร ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปตามที่ต่างๆ ทั้งบนสวรรค์ ในนรกและนาคพิภพ แต่ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงให้พระมหากัสสปะ ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมารวมขุดหลุมฝังไว้ในที่เดียวกัน ณ กรุงราชคฤห์ในชมพูทวีปแล้วผูกภาพยนตร์รักษาไว้
         
เมื่อศักราช ๒๒๔ พระยาโศกราช(ศรีธรรมโศกราช)แห่งนครอินทปัตถ์ในชมพูทวีป   โปรดให้ขุดพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายไปยังนครต่าง ๆ ถึง ๘๔,๐๐๐ นคร ส่วนพระเกษมมหาเถระซึ่งได้กำบังกายเข้าไปในกองเพลิงในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ   แล้วอัญเชิญพระทันธาตุไปถวายพระเจ้าสิงหราชแห่งนครป่าหมาก (ทนทบุรี)จึงเป็นเหตุให้กษัตริย์เมืองต่างๆ ยกทัพมาแย่งพระทันตธาตุกันไม่ได้ขาด   

แต่พระเจ้าสิงหราชทรงชนะศึกทุกครั้ง ครั้งสุดท้ายกษัตริย์หนุ่มเป็นหัวหน้ารวมตัวจัดทัพใหญ่ประชิดเมืองพระเจ้าสิงหราช คาดการณ์ว่ายากจะเอาชนะได้  จึงให้พระราชโอรสคือเจ้าชายทนทกุมารและพระราชธิดา คือพระนางเหมชาลา  อัญเชิญพระทันต-ธาตุลงเรือกำปั่นหนีไปลังกา โดยซ่อนพระทันตธาตุไว้ในเกศาของพระนางเหมชาลา แต่เรือกำปั่นแตกเพราะถูกพายุ ทั้งสองได้ขึ้นฝั่ง ณ หาดทรายแก้ว แล้วฝังพระทันตธาตุไว้ ณ ที่นั้น ท้าวนาคาได้มาพบพระทันตธาตุที่ฝังไว้ จึงอัญเชิญไปกรุงนาคา แต่พระมหาเถรพรหมเทพได้อัญเชิญมาคืนแก่ทั้งสอง พระนางเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมารจึงได้อัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือกำปั่นของพ่อค้าไปถึงลังกาสำเร็จ
         
เมื่อขึ้นฝั่งพระนางเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมาร ได้เข้าเฝ้าพระสังฆราชแห่งลังกา ตกกลางคืนพระทันตธาตุได้แผ่ฉัพพรรณรังสี      ทำให้พระสังฆราชทราบข้อเท็จจริงโดยตลอด จึงกราบบังคมทูลให้พระเจ้าทศคามมุนีกษัตริย์ลังกาทราบ พระองค์จึงเสด็จออกมารับพระทันตธาตุอัญเชิญไป ณ พระบรมมหาราชวัง แล้วทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นประดิษฐานพระทันตธาตุ


         
พระเจ้าทศคามมุนีทรงทราบในพระพุทธทำนายว่าในศักราช ๗๐๐   พระเจ้าศรีธรรมโศกราชแห่งหาดทรายแก้ว จะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุ จึงรับสั่งให้เจ้าเณรไปอัญเชิญพระ-บรมสารีริกธาตุ ๒ ทะนานมาจากท้าวนาคา  พระราชทานให้พระนางเหมชาลา   พระเจ้าทนทกุมาร  พระราชครูและบริวาร อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วพร้อมด้วยเครื่องพุทธบูชามากมาย เมื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ ณ หาดทรายแก้ว และผูกภาพยนตร์รักษาไว้แล้ว พระนางเหมชาลาและคณะจึงเดินทางไปยังเมืองทนทบุรี
         
พระเจ้าศรีธรรมโศกราช  แห่งเมืองเอาวราช (เมืองรวัสดีราช) พร้อมด้วยพระนนทราช พระอนุชา ได้ทรงอพยพผู้คนหนีโรคไข้ห่ามาทางใต้ มาตั้งถิ่นฐานที่เขาชวาปราบ เวียงสระ เขาวัง ลานตะกา และหาดทรายแก้ว ตามลำดับ แต่ก็ไม่อาจหนีไข้ห่าได้ จนพระองค์ต้องทำตามคำทำนายของพระอรหันต์ ให้ทำพิธีทำเงินตรานโม เพื่อแก้ไข้ห่าซึ่งทำสำเร็จ  หลังจากนั้นพระเจ้าศรีธรรมโศกราชจึงให้ขุดหาพระบรมสารีริกธาตุ   ณ  หาดทรายแก้ว แล้วสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมือง ณ หาดทรายแล้วจนสำเร็จ มีผู้ช่วยเหลือทั้งเทวดา ท้าวนาคา เจ้าเมืองลังกา หงสาวดี และหัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลาย บางเมืองมาไม่ทันในการสร้างต่างก็พากันฝังทรัพย์สมบัติที่นำมาเป็นพุทธบูชาไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ
         
เมื่อพระเจ้าศรีธรรมโศกราช  ทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์สำเร็จ ซึ่งนับเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เจ้าเมืองทั้งหลายร่วมใจกันมาขึ้นตรงต่อนครศรีธรรมราช ในรูปแบบของเมือง ๑๒ นักษัตรคุณค่าและแนวคิด
         
๑.ให้ความเชื่อเกี่ยวกับความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ การแพร่กระจายของคติความเชื่อ ในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์       
๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์ ได้มีการเล่าสืบต่อกันมา กล่าวถึงประวัติการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมีเอกสารโบราณเขียนเป็นร้อยกรอง  คือ เรื่องพระนิพพานโสตร ซึ่งเรียกกันแต่เดิมว่า ตำนานพระบรมธาตุเมืองนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้พิมพ์ตำนานพระบรมธาตุเมืองนครฉบับกลอนสวดเผยแพร่เป็นครั้งแรก ส่วนฉบับร้อยแก้ว พิมพ์ในปี พ.ศ.๒๔๗๑         
๓.ได้แนวคิดจากตำนานพระบรมธาตุเจดีย์พยายามอธิบายถึงพระพุทธศาสนาเผยแพร่จากอินเดียและลังกาเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ เมืองนครศรีธรรมราช พระนางเหมชาลาเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามายังหาดทรายแก้ว โดยพระเจ้าศรีธรรม-โศกราชเป็นผู้นำในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสำเร็จ ทำให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองเมือง ๑๒ นักษัตร และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบมาจนทุกวันนี้

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: