การทำปลาเค็ม เมืองระนอง

(1/1)

นภดล มณีวัต:
การทำปลาเค็มวิธีการทำ

ส่วนประกอบ
         
ปลาทู ,ปลาเสียด ๑ กิโลกรัม (หรือปลาอื่นๆก็ได้)         
เกลือป่น ๒ ช้อนโต๊ะ         
น้ำตาล ๑  ช้อนโต๊ะ
         
นำปลามาแล่เอาเครื่องในออก   แล้วนำมาทาเกลือให้ทั่ว  ใส่น้ำตาลเล็กน้อย  วางไว้เป็นชั้นๆจนหมด
หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง นำมาล้าง  แล้วนำไปตากแดดประมาณ  ๑  วัน หรือตามต้องการขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ   ถ้าแดดจัดก็ตากเพียงวันเดียวก็สามารถนำมารับประทานได้แล้ว   หรือที่เรียกว่า   ปลาแดดเดียวประโยชน์

          ๑. ช่วยถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน
          ๒. มีประโยชน์และคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง
          ๓. สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ในครอบครัว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ