คำแนะนำในการกู้บัญชี Hotmail คืน

(1/1)

NUT:


คำแนะนำในการกู้บัญชี Hotmail คืน (เมนูภาษาไทย)


ข้อมูลจาก  msn.com


1. Set IE Browser เป็นภาษาไทย เพื่อทำให้เข้าสู่ [url=http://www.Windowslivehelp.com]www.Windowslivehelp.com[/url] เป็นภาษาไทยได้


1. เลือก IE
2. เลือก Tools (มุมบนซ้ายสุด)
3. เลือก Internet options
4. เลือก language => ไทย
2. เข้าไปที่ http://windowslivehelp.com/accountrecovery
3. คลิก ลิงค์หน้าการตรวจสอบของ Windows Live ID ที่  http://windowslivehelp.com/passwordreset.aspx  และ คลิก ดำเนินการต่อ 2 ครั้ง

4. ใส่ข้อมูล email ที่ใช้สำหรับติดต่อเพื่อการนี้  คลิก ดำเนินการต่อ5. ใส่ข้อมูล email Hotmail  ที่มีปัญหา คลิก ดำเนินการต่อ6. ใส่ข้อมูล ส่วนตัวต่างๆ แล้ว คลิก ดำเนินการต่อ
ในช่อง IP Address  คลิกที่ http//www.whatismyip.com  ตามลิงค์ที่แนะนำ เพื่อดู IP Address ของท่าน

7. ข้อมูลเหล่านี้สามารถเว้นว่างได้


8. จด PIN  คลิก Check box และ คลิก ห้องสนทนาส่วนตัว

9. ใส่ PIN  คลิก Submit
10. ข้อมูลจะถูก post เรียบร้อยแล้ว
11. ท่านจะได้รับ Email จาก Windowslivehelp support team  และรอการดำเนินการภายใน 48 ชม.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ