โรงเรียนวัดต้นไคร้ "สุดยอดส้วม" ปี 2553 ระดับภาคเหนือ

(1/1)

นภดล มณีวัต:
สุดยอดส้วมภาคเหนือ

ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา มณี ม่วงทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พร.1
 
เมื่อพูดถึงเรื่อง ส้วม ทุกคนก็จะส่ายหน้าเพราะนึกถึงแต่ภาพที่ไม่น่าดู

แต่ส้วมโรงเรียนวัดต้นไคร้ บ้านต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 กลับตรงกันข้าม เพราะสะอาดสะอ้านจนได้รับรางวัล "สุดยอดส้วม" ปี 2553 ระดับจังหวัด และ"สุดยอดส้วม" ปี 2553 ระดับภาคเหนือ

นายธรรมศักดิ์ อินกันต์ ผอ.ร.ร.วัดต้นไคร้ ได้พูดถึงแนวคิดในการปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียนว่า เป็นการสนองนโยบายของสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้โรงเรียนปรับปรุงห้องส้วมให้สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งาน นักเรียนและครูมีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้เป็นห้องส้วมสาธารณะที่พร้อมให้บริการกับทุกคน

จึงได้ประชุมครูและพาไปศึกษาดูงานส้วมสะอาดที่ จ.ตาก จากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงส้วมของโรงเรียน โดยมีคุณครูละเอียด ทนันไชย เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด โดยมีเป้าหมาย ว่า ปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียนจำนวน 2 หลัง 8 ที่นั่ง ให้ได้มาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนและครูช่วยกันตกแต่งและทำส้วมให้ได้มาตรฐาน มีการจัดเวรกลุ่มสีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทำความสะอาดทุกวันมีคณะกรรมการนักเรียนการประเมินผลความสะอาดของส้วม หากวันไหนมีการประเมินว่าส้วมไม่สะอาด นักเรียนในกลุ่มสีนั้นต้องไปทำความสะอาดใหม่ เด็กนักเรียนพอใจและนำมาตรฐานส้วมสะอาดไปใช้ที่บ้านด้วย

ผอ.ร.ร.วัดต้นไคร้ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากจะได้รับรางวัล "สุดยอดส้วม"พ.ศ.2553 ระดับจังหวัด และชนะเลิศ "สุดยอดส้วม"ระดับภาคเหนือ เป็นตัวแทนของภาคเหนือที่จะส่งเข้าประกวดในระดับชาติแล้ว ขณะนี้ทาง ร.ร.ยังได้ทำเรื่องส้วมสะอาดสู่ชุมชน จำนวน 700 หลังคาอีกด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ