รังนกกระจาบ

(1/1)

นภดล มณีวัต:


ผู้อ่านไทยรัฐ จำนวนมากสงสัยว่ารังนกแขวนขายที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ
ราคารังละ 50-70 บาท เป็นรังนกอะไร ทำไมมีมากมายนัก หรือผู้ขายทำขึ้นเองแล้วนำไปขายให้คนซื้อไปแขวนประดับ
เพื่อความสวยงาม ซึ่งความจริงแล้ว รังนกดังกล่าวเป็น “รังนกกระจาบ” ผู้ขายไม่ได้ทำขึ้นอย่างแน่นอน เป็นรังนกธรรมชาติ
ที่นกกระจาบเจ้าของรังได้ทิ้งรังไปแล้ว ผู้ขายจึงเก็บมาขาย ทิ้งไว้ก็ไร้ประโยชน์

คุณสมปอง ผู้จำหน่ายต้นปาล์มชนิดต่างๆบริเวณโครงการ 10 ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ
มีสวนขยายพันธุ์ต้นปาล์มขนาดใหญ่ที่คลอง 12 ถนนสายปทุมธานี-นครนายก และ เป็นผู้นำ “รังนกกระจาบ” ไปขายด้วย
เล่าให้ฟังว่า ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีฝูงนกกระจาบนับพันตัว มีนกผู้นำฝูงพากันบินไปทำรังในสวนต้นปาล์ม
ของตัวเองเป็นร้อยๆรัง โดยเหล่านกกระจาบจะบินไปจิกเอาฟางข้าวแห้งมาสร้างรังให้เกาะติดที่ปลายใบย่อยของใบปาล์ม
เป็นรังขนาดใหญ่ห้อยเป็นระย้าเต็มไปหมด

ลักษณะรังจะมี 2 รูปแบบ คือ ถ้าเป็นรังทรงกลมไม่มีกรวยยาวก้นรัง มีรูเข้าออกก้นรัง 2 รู จะเป็นรังสำหรับตัวผู้กับตัวเมีย
ใช้อาศัยเพื่อผสมพันธุ์กันในช่วงเดือนสิงหาคมทุกปี ตามที่กล่าวข้างต้น ส่วนชนิดรังใหญ่ มีกรวยยาวก้นรัง และมีรูเข้าออกรูเดียว
เป็นรังสำหรับตัวเมียใช้วางไข่และฟักไข่จนกลายเป็นลูกนกกระจาบ เลี้ยงดูอยู่จนกระทั่งลูกนกทั้งหมดจะแข็งแรง
และสามารถบินเองได้ จากนั้นนกจ่าฝูงหรือ ผู้นำฝูงจะพาลูกฝูงทิ้งรังบินไปยังที่อื่น ไม่ทราบว่าไปที่ไหน

เมื่อถึงฤดูกาลผสมพันธุ์ในปีต่อไประหว่างเดือนสิงหาคม ฝูงนกกระจาบเหล่านี้จะบินกลับมาสร้างรังผสมพันธุ์ออกไข่ฟักไข่
จนเป็นลูกนกกระจาบอีกครั้ง แต่จะไม่สนใจรังเก่าที่เคยสร้างไว้แต่อย่างใด แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ฝูงนกกระจาบบินหายไป
3-4 ปี จึงจะเวียนกลับมายังสวนปาล์มที่คลอง 12 อีก ดังนั้น “รังนกกระจาบ” ที่นำไปขายจึงเป็นรังเก่าที่นกกระจาบทิ้งไว้
ไม่ใช่ไปแย่งรังมาจากนกแต่อย่างใด

คุณสมปอง บอกอีกว่า ต้นไม้ที่ฝูงนกกระจาบชอบไปสร้างรังผสมพันธุ์เป็นร้อยรังได้แก่ ต้นปาล์มชนิดต่างๆ เช่น ปาล์มฟ็อกเทล
ต้นยูคาลิปตัส และ ต้นแวก เป็นต้น และที่สวน “คุณสมปอง” มีต้นไม้เหล่านี้จำนวนมากจึงมีนกกระจาบไปทำรังทุกปี
ผู้ซื้อนิยมนำไปแขวนประดับเพื่อความสวยงาม แต่ก็มีบางรายบอกว่าแขวนไว้แล้ว นกกระจอกไม่กล้าเข้าใกล้ ไม่มีขี้นก
ทำให้พื้นสกปรกอีก นั่นคือเรื่องราวน่ารู้ของ “รังนกกระจาบ” ครับ.

นายเกษตรhttp://news.enterfarm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ