วรรณคดีสมัยอยุธยา

(1/1)

นาคา:


    * กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
    * กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
    * กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ
    * กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร    * โคลงกำศรวลสมุทร
    * โคลงทวาทศมาส

   


    * โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย
    * โคลงนิราศนครสวรรค์
    * โคลงนิราศหริภุญชัย
    * โคลงประดิษฐ์พระร่วง
    * โคลงพระนาควัดท่าทราย    * ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างคำฉันท์    * นิราศโคลงกวีโบราณ

   


    * บุณโณวาทคำฉันท์    * เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
    * เพลงยาวหม่อมภิมเสน    * ลิลิตพระลอ
    * ลิลิตยวนพ่าย
    * ลิลิตโองการแช่งน้ำ

นาคา:
วรรณคดีสมัยธนบุรี    * โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี    * นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน    * บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี    * ลิลิตเพชรมงกุฎ

นาคา:
วรรณคดีรัตนโกสินทร์    * กนกนคร
    * กฤษณาสอนน้อง
    * กลบทสุภาษิต
    * กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
    * กากีกลอนสุภาพ
    * กาพย์พระไชยสุริยา
    * กาพย์สุภาษิตพระร่วงฉบับวัดเกาะ
    * กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
    * กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จพระราชบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
    * กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
    * กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    * กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
    * กูฏวาณิชคำโคลง    * โคลงกวีโบราณ
    * โคลงดั้นนิราศตามเสด็จทัพลำน้ำน้อย
    * โคลงตำราไม้ดัด
    * โคลงทศรถสอนพระราม
    * โคลงนิราศฉะเชิงเทรา
    * โคลงนิราศชะอำ
    * โคลงนิราศตลาดเกรียบ
    * โคลงนิราศทวาย
    * โคลงนิราศนรินทร์
    * โคลงนิราศประลองยุทธ
    * โคลงนิราศไปแม่น้ำน้อย
    * โคลงนิราศพระประธม
    * โคลงนิราศพระพิพิธสาลี
    * โคลงนิราศพระยาตรัง
    * โคลงนิราศรัตนะ
    * โคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์
    * โคลงนิราศสุพรรณ
    * โคลงนิราศหลวงนา
    * โคลงพาลีสอนน้อง
    * โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์
    * โคลงราชสวัสดิ์
    * โคบุตร    * จดหมายนายทรงอานุภาพ เล่าเรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งแรก    * ฉันท์พาลีสอนน้อง

   


    * กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค    * นวโกวาท
    * นิทานเวตาล
    * นิราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จไปปราบพม่าเมืองนครศรีธรรมราช
    * นิราศเดือน
    * นิราศทวาราวดี
    * นิราศธารถลาง
    * นิราศพระแท่นดงรัง (เณรกลั่น)
    * นิราศพระแท่นดงรัง (นายมี)
    * นิราศพระบาท
    * นิราศพระปฐม
    * นิราศพระปถวี
    * นิราศพระประธม
    * นิราศภูเขาทอง
    * นิราศเมืองแกลง
    * นิราศเมืองเพชร
    * นิราศลอนดอน
    * นิราศวัดเจ้าฟ้า
    * นิราศสรวมครวญ
    * นิราศสุพรรณ
    * นิราศหนองคาย
    * นิราศอิเหนา    * บทละครขุนช้างขุนแผน พระบวรราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
    * บทละครนอกเรื่องไกรทอง
    * บทละครนอกเรื่องคาวี
    * บทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์
    * บทละครนอกเรื่องมณีพิชัย ตอนพราหมณ์ยอพระกลิ่นขอมณีพิชัยไปเป็นทาส
    * บทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
    * บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
    * บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
    * บทเสภาขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
    * บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
    * บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนความเก่า ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง    * ประชุมโคลงโลกนิติ
    * ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า
    * ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๗ เพลงยาวความเก่า    * พระนลคำฉันท์
    * พระมะเหลเถไถ

   
พ (ต่อ)

    * พระราชนิพนธ์ เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง
    * พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอลาสู่สวรรคต
    * เพลงยาวกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
    * เพลงยาวเจ้าพระ
    * เพลงยาวถวายพยากรณ์ในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท
    * เพลงยาวถวายโอวาท
    * เพลงยาวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
    * เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง
    * เพลงยาวเรื่องตีเมืองพม่า
    * เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
    * เพลงยาวสามชาย
    * พ่อแม่รังแกฉัน    * ระเด่นลันได
    * รำพันพิลาป
    * ร่ายสุภาษิตพระร่วง
    * ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบับวัดเกาะ
    * ร่ายสุภาสิทตัง ฉบับวัดลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี    * ลิลิตดั้นสดุดีบ้านบางระจัน
    * ลิลิตตะเลงพ่าย
    * ลิลิตพระฦๅ
    * ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจน์ ๒๓๖๓    * วชิรญาณภาษิต    * ศึกษิต    * สมบัติของผู้ดี
    * สมบัติอมรินทร์คำกลอน
    * สยามานุสสติ
    * สวัสดิรักษา
    * สักระวาน่าหนาว
    * สามัคคีเภทคำฉันท์
    * สุภาษิตสอนหญิง
    * สุภาษิตอิศรญาณ
    * เสภาเรื่องศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง    * เห่เรื่องกากี
    * เห่เรื่องพระอภัยมณี    * อิลราชคำฉันท์
    * อุณรุทร้อยเรื่อง

yaboy957:
มากมายเลยครับบางเรื่องก็ไม่เคยได้ยินเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ