Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

เรื่องทั่วๆไปที่คนไทยควรรู้ => ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: นาคา ที่ 01 กันยายน, 2552, 08:09:41หัวข้อ: ลักษณนามที่ควรรู้
เริ่มหัวข้อโดย: นาคา ที่ 01 กันยายน, 2552, 08:09:41
กฎหมาย             //        ฉบับ

กรรไกร              //        เล่ม

กระด้ง               //         ใบ ลูก

กระดาน             //         แผ่น

กระป๋อง            //          ใบ

กรับ                //          คู่

กล่องไม้ขีดไฟ    //          กล่อง  กลัก

กากะเยีย          //          ชุด  สำรับ

กางเกง           //           ตัว

กาพย์             //           บท

กำไล             //           วง

กีตาร์             //            ตัว

เกวียน           //            เล่ม

เกาทัณฑ์       //            คัน

ขน               //            เส้น

ขนมจีน         //             จับ

ขลุ่ย            //             เลา

ขมิ้น            //            แง่ง

ของ้าว         //             เล่ม

ข่า              //            แง่ง

ข้าวตอก       //            ดอก

ข้าวโพด       //            ฝัก

ขิม             //            ตัว

ขีปนาวุธ      //            ลูก

เขียงหมู      //            เขียง

ไข่             //           ฟอง

ไข่มุก         //            เม็ด

คทา          //            เล่ม  อัน

คลื่น          //            ลูก

แคน            //           เต้า

คัมภีร์ใบลาน //          ผูก

โคลง         //            บท

งาช้าง        //            กิ่ง

จิต            //            ดวง

เจดีย์          //           องค์

ฉันท์         //             บท

ชอล์ก        //            แท่ง

ช้างบ้าน     //             เชือก

ช้างป่า      //              ตัว

ช้างทรง     //             ช้าง

ซอ           //              คัน

ซึง            //             คัน

สามเณร     //             รูป

ดินสอ        //            แท่ง

ตะกร้อ        //            ลูก

ตาลปัตร      //            เล่ม

ตะกร้อ           //         ใบ

ไต้ฝุ่น          //           ลูก

ถ้ำยาดม      //            ถ้ำ

เทวรูป       //             องค์

ธนบัตร       //            ฉบับ

ธนู             //           คัน

ธรรมจักร     //            วง

ธูป            //            ดอก

นาฬิกา       //            เรือน

บัตรประชาชน //         ฉบับ

บาตร          //           ใบ  ลูก

บุหรี่           //            มวน

ปิ่นโต         //            เถา

ปี่             //             เลา

ปืน            //            กระบอก

ผี              //             ตน

เผือก          //             หัว

ฝี              //             หัว

พัด             //            เล่ม

พิมเสน        //            เกร็ด

ฟัน             //            ซี่

ภูเขา          //             ลูก

เมฆ           //             ก้อน

ร่ม            //              คัน

ลูกระนาด     //             ลูก

ระนาด        //            ผืน

เรือ           //             ลำ

ลิปสติก       //            แท่ง

เลื่อม          //            เกล็ด

เลื่อย         //             ปื้น

ว่าว           //             ตัว

เสลี่ยง        //            คัน

หวี            //            เล่ม

อวน           //           ปาก