Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ธรรมมะ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตของพุทธศาสนา => ธรรมะที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: dhammadee ที่ 01 มกราคม, 2562, 10:30:44หัวข้อ: ละชั่ว ทำดี
เริ่มหัวข้อโดย: dhammadee ที่ 01 มกราคม, 2562, 10:30:44

"ไม่ต้องตื่นเต้น กับวันใหม่ ปีใหม่
 อันนั้นมันหมุนไป ตามเรื่องของมัน
 วันหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
 อันนั้น เป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมา

 อันที่เราควรจะตื่นเต้นนั้น
 ควรตื่นเต้นที่ตัวของเราว่า
 วันหนึ่งๆ เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง
 เราเจริญขึ้น หรือว่าเราเสื่อมลง
 อันนั้นต่างหาก

เราเห็นความเสื่อม ความเจริญของเรา
 แท้จริงร่างกายของเรา มันเจริญขึ้น ไม่มีหรอก
 มีแต่เสื่อมลง มันเกิดขึ้นมาแล้ว
 ก็เสื่อมลงทุกทีๆ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี


“พรปีใหม่ก็ดี หรือพรปีเก่าก็ดี
 ทำอะไรอย่าได้ประมาท
 ให้ทำด้วยความระมัดระวัง
 เป็นคนประมาทไม่ดี
 อย่าประมาทเป็นคนดี คนประเสริฐเด้อ
ลูกหลานเอ้ย”

 หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
“...ละชั่ว ทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ ปีเก่า
 วันที่ ๑ มกราคมนี้ เป็นปีใหม่แล้ว เราก็คือคนเก่านั่นแหละ ถ้าทำชั่วก็เผาตัวอย่างเก่า ถ้าทำดีก็ดีเรื่อยไป ให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตน อย่าไปตื่นปีตื่นเดือนยิ่งกว่าดูเจ้าของ ธรรม ท่านสอนอย่างนี้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอา...”
โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน