Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ธรรมมะ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตของพุทธศาสนา => ธรรมะที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: dhammadee ที่ 17 ธันวาคม, 2561, 05:47:21หัวข้อ: ล้มลุก
เริ่มหัวข้อโดย: dhammadee ที่ 17 ธันวาคม, 2561, 05:47:21

“ล้มเอง ลุกเอง
 ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น
 นั่นแหละ คนเข้มแข็ง"
 ท่านพุทธทาสภิกขุ
เรื่องทำใจให้เป็น
 ต้องทำตลอดไป
 รักษาอารมณ์รู้จักตาย
 รู้ว่าโลกเป็นของสลายตัว
 เท่านี้ก็พอแล้ว ก็จะเข้าถึงนิพพานได้.
พระราชพรหมยาน [วีระ ถาวโร)
ผู้ใด
 เมื่อคนเหล่าอื่นล่วงเกินกัน
 ตนเองสามารถจะเชื่อมให้สนิทสนมได้
 ผู้นั้นแลชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐยิ่ง
 ผู้นำภาระไป ผู้ทรงธุระไว้.
ที่มา  จตุกกนิบาตชาดก ปุจิมันทวรรค
[กัสสปมันทิยชาดก]

..หลวงพ่อชา ได้นิมนต์พระอาจารย์ทูล จตฺตสลฺโล มาให้ศีลแก่แม่ชีพิมพ์ ในคืนก่อนที่จะจากไป แล้วหลวงพ่อจึงเทศน์โปรดแม่ชีพิมพ์ ซึ่งนอนพักกายอยู่ต่อหน้า โดยมีใจความสำคัญ คือ

“การปล่อยวาง กายนี้ ว่าไม่ใช่ของเรา ให้ปล่อยไป สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมะ .. อย่าไปอาลัยอาวรณ์กับสกนธ์ร่างกาย ให้ทำจิตให้เบิกบาน ให้อยู่กับคำบริกรรม”

เช้าวันรุ่งขึ้น แม่ชีพิมพ์ได้จากไปด้วยความสงบ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ...

ที่มา : มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร
(หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี