Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ธรรมมะ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตของพุทธศาสนา => ธรรมะที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: dhammadee ที่ 11 ธันวาคม, 2561, 05:25:24หัวข้อ: ทายาทของกรรม
เริ่มหัวข้อโดย: dhammadee ที่ 11 ธันวาคม, 2561, 05:25:24

เรื่อง "ถ้าไม่มีธรรม ไม่มีสายที่จะขึ้นให้พ้นจากกองทุกข์ไปได้ มันจะตายกองกันอยู่นี้ ไปอีกกี่กัปกี่กัลป์"
ยิ่งจวนจะตายเท่าไร เราพูดจริงๆ เพราะฉะนั้นคำพูดนี้ถึงออกเรื่อย ออกจาก "หัวใจ" ทั้งนั้นนะ ด้วยความเมตตาล้วนๆ ทั้งนั้น
"มันจะมาตายกองกันอยู่นี้กี่กัปกี่กัลป์อีก
 ถ้าไม่มีธรรม ไม่มีสายที่จะขึ้น
 ให้พ้นจากกองทุกข์ นี้ไปได้นะ"
"ธรรมเท่านั้น" คือบุญคือกุศลของเรา หัวใจนี้ไม่ตาย สมบุกสมบันมากที่สุดคือหัวใจ เวลามันสร้างมันสร้างแต่บาปมันก็กดลง แน่ะ มันไม่ตายใจนี่ กดลงไปนรกอเวจี พวกเปรตพวกผีพวกอะไรที่ไม่พึงปรารถนา แต่ความอยากทำมันอยากทำแต่สิ่งเหล่านั้น ตายแล้วก็ไปหาสิ่งเหล่านั้น อยากไปสวรรค์นิพพานมันไม่อยากไป รักบุญรักกุศลรักศีลรักธรรม ฝืนกันกับกิเลส กิเลสเราจะทำความดีมันจะฝืน มันจะกั้นกางหวงห้ามเราไม่อยากให้ทำ มีอุปสรรคร้อยแปดเวลาจะทำความดี

(คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
“เราทุกคน เป็นทายาทของกรรม
 ที่เราทำไว้เอง ส่วนหนึ่งที่เราโดนแบบนี้
 นี่ก็ผลของกรรมเก่าเราเอง ฉะนั้น
 ที่เค้าทำกับเราอยู่ สักวัน
 เขาก็จะโดนเองเหมือนกัน”

  หลวงปู่ชา สุภัทโท