Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ => ข้อความที่เริ่มโดย: นภดล มณีวัต ที่ 23 ตุลาคม, 2554, 21:06:52หัวข้อ: โคระ (เครื่องห่อหุ้มผลไม้)
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 23 ตุลาคม, 2554, 21:06:52
โคระ (เครื่องห่อหุ้มผลไม้)

(http://www.siamsouth.com/satun/4_3_1/3.jpg)

ลักษณะและวิธีใช้
         
โคระหรือโคร่    เป็นเครื่องสานที่ใช้ห่อหรือสวมผลไม้จำพวกขนุนและจำปาดะ    โดยทั่วไปทำจากใบมะพร้าวสดหรือแห้งก็ได้ ถ้าเป็นใบแห้งต้องแช่น้ำก่อน ๑ คืน เพื่อให้ใบคลี่สะดวกต่อการสาน การทำโคระ เริ่มด้วยเลือกทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ดีไม่มีรอยฉีกขาดหรือมีแต่น้อย ตัดทางให้เป็นท่อนติดก้านใบข้างละ ๓ ก้าน  รวม ๖ ก้าน นำท่อนทางที่ตัดแล้วจำนวน ๒ ท่อนสานเข้าด้วยกัน โดยจับท่อนทางทั้งคู่หันหน้าเข้าหากัน สานขึ้นรูปทีละด้านด้วยลายขัด เมื่อขัดตอกได้ ๔ ตาแล้ว ใช้ก้านมะพร้าวทำเป็นหมุดกลัดตอกเส้นบนสุดของทั้งสองข้างไว้กันหลุดแล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต่อไป  ขัดตอกตามวิธีเดิมจนได้รูปคล้ายกรวย  ปลายตอกทั้งสองของแต่ละท่อนทางจะไปรวมอยู่ด้านเดียวกัน   ขัดตอกตามวิธีเดิมจนใกล้สุดปลายตอกใบ    รวบปลายใบขัดเป็นปม ๒ ปม คล้ายผมเปีย ได้รูปโคระที่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าต้องการทำโคระที่โตกว่าเพื่อใช้ห่อผลไม้ขนาดใหญ่ ทำได้โดยการตัดทางมะพร้าวให้มีตอกใบข้างละ ๕ - ๗ ก้าน ๒ ท่อน ได้ก้านใบ ๒๐ - ๒๘ สานขึ้นรูปโดยวิธีเดียวกัน

(http://www.siamsouth.com/satun/4_3_1/4.jpg)
         
ชาวสวนใช้โคระสวมขนุนหรือจำปาดะตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน  อายุประมาณ  ๑ เดือน โดยสวมทางปากหรือก้นโคระก็ได้ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนผลไม้เจริญเต็มที่ โคระก็จะขยายตัวยืดออกตามขนาดของผลไม้นั้นๆ โคระแต่ละใบใช้ได้เพียงครั้งเดียว

(http://www.siamsouth.com/satun/4_3_1/5.jpg)

ประโยชน์
         
โคระใช้ป้องกันตัวหนอนชอนไช  ทำความเสียหายให้กับผลไม้ประเภทขนุน และจำปาดะ


หัวข้อ: Re: โคระ (เครื่องห่อหุ้มผลไม้)
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 24 ตุลาคม, 2554, 00:36:05
รังจำปาดะ (โคระ)

(http://www.siamsouth.com/satun/4_3_1/1.jpg)

ลักษณะและวิธีการใช้
         
เป็นรังสานด้วยทางมะพร้าวเป็นรูปทรงกระบอก  ด้านบนซึ่งเป็นช่องมีขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง การสานนำทางมะพร้าวมาตัดเป็นท่อนให้เหลือใบเพียงด้านละ ๓  ใบ  เริ่มต้นสานโดยหงายทางมะพร้าวทั้ง ๒ ท่อน แล้วนำใบมาสานกันด้วยลายขัด สานใบมะพร้าวไปพอประมาณ  แล้วใช้ก้านมะพร้าวกลัดใบไว้ อีกด้านหนึ่งสานด้วยลายขัดเช่นเดียวกัน  และพยายามจัดรูปทรงให้สวยงามสานให้ความยาวได้เท่ากับด้านแรกแล้วม้วนปลายใบมัดเป็นปมไว้   ด้านแรกที่กลัดก้านมะพร้าวไว้ก็ให้นำออกแล้วมัดเป็นปมไว้เช่นเดียวกัน

(http://www.siamsouth.com/satun/4_3_1/2.jpg)

การประยุกต์ใช้
         
เปิดรังด้านทางมะพร้าวซึ่งจะเป็นช่องอยู่หุ้มลูกจำปาดะขนาดเล็ก  จะช่วยให้จำปาดะมีผิวสวย และมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันแมลงและทำให้ลูกจำปาดะเจริญเติบโตได้เต็มที่