Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => ภูเก็ต => ข้อความที่เริ่มโดย: นภดล มณีวัต ที่ 01 ตุลาคม, 2554, 08:55:11หัวข้อ: เชงเม้ง (ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ)
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 01 ตุลาคม, 2554, 08:55:11
เช่งเม้ง (ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ)     

(http://www.siamsouth.com/phuket/3_2_2/1.jpg)

เช่งเม้งจะทำในเดือน ๕ ระหว่าง วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ทุกปี โดยจะสะดวกไปทำพิธีกรรมในวันใดก็ได้
       
เช่งเม้ง  (ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ) เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ แสดงถึงการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคีกัน นอกจากนั้นยังทำให้เหล่าเครือญาติได้มาร่วมพิธีกรรมนี้ได้พบปะสังสรรค์กินเลี้ยงกันหลังจากเสร็จพิธี เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเหล่าเครือญาติ

(http://www.siamsouth.com/phuket/3_2_2/2.jpg)

อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีมีดังนี้ คือ

          ๑. ไก่ต้ม ๑ ตัว
          ๒. หมูสามชั้น ต้ม ๑ ชิ้น (โดยประมาณขนาด ๑/๒ ก.ก. ขึ้นไป)
          ๓. เส้นบะหมี่สด
          ๔. ขนม ๓ อย่าง คือ เต่เหลี่ยว ข้าวเหนียวกวน ขนมเต่า (ขนมกู้)
          ๕. ขนมถ้วยฟู (ฮวดโก้ย)
          ๖. สับปะรด ๒ ลูก (ใช้ทั้งก้านและหัวจุก)
          ๗. น้ำชา
          ๘. ธูปเทียน, กระดาษเงิน, กระดาษทอง, ประทัด

การประกอบพิธีกรรม มีดังนี้ คือ

๑.  นำอาหาร ขนม และผลไม้ ใส่ภาชนะเป็น ๒ ชุด (เล็ก- ใหญ่)
          ๒.  ให้นำไก่ต้ม, หมูต้มและเส้นบะหมี่สดใส่ถาดเดียวกัน
          ๓.  นำขนมแต่ละชนิดใส่จานแยกเป็นแต่ละชนิด
          ๔.  สับปะรดใส่จานละ ๑ ลูก
          ๕.  น้ำชาทีละ ๒ ถ้วยชาเล็ก (ถ้วยตะไล)
          ๖.  อาหารชุดใหญ่ให้วางไว้หน้าหลุมฝังศพบรรพบุรุษ ชุดเล็กไว้สำหรับเจ้าที่
          ๗.  จุดธูป-เทียนสำหรับบูชา (เทียน ๒ เล่ม, ธูป ๒ เล่ม ตั้งใช้บูชาบรรพบุรุษและเจ้าที่)
          ๘.   เมื่อธูปหมดไปประมาณ ๑/๒ เล่ม ให้เผากระดาษเงินให้แก่บรรพบุรุษและเผากระดาษทองที่เคารพแก่เจ้าหน้าที่
          ๙.  ให้เอากระดาษเงินวางบนหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ
        ๑๐. ให้จุดประทัดเป็นอันเสร็จพิธีกรรม
         
เช่งเม้ง(ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ) เป็นพิธีกรรมที่ชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนกระทำเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการได้รวมเครือญาติและสร้างความรักใคร่สามัคคีกันอีกด้วยหัวข้อ: Re: เชงเม้ง (ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ)
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 01 ตุลาคม, 2554, 08:58:16
การไหว้บรรพบุรุษ (วันตรุษจีนและสารทจีน)

(http://www.siamsouth.com/phuket/3_2_2/3.jpg)

ช่วงเวลา           

การไหว้บรรพบุรุษทำ ๒ ครั้ง ในรอบปี โดยไหว้ในวันตรุษจีน โดยทำพิธีกรรมไหว้ในวัน ๑๕  ค่ำ ก่อนวันตรุษจีน ๑ วัน  และทำพิธีไหว้ในวันสารทจีนในวันขึ้น ๑๕  ค่ำ  เดือน ๑๐ อีกหนึ่งครั้ง

ความสำคัญ
         
การไหว้บรรพบุรุษ  (วันตรุษจีนและสารทจีน) เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้เลี้ยงลูกหลานและให้การศึกษาอบรมเป็นอย่างดี เพื่อตอบแทนบุญคุณและระลึกถึงจึงจัดพิธีนี้ขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกลได้พบปะสังสรรค์กันสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันในหมู่ญาติอีกด้วย

พิธีกรรม
         
๑.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมมีดังนี้คือ
ภาคใต้นิยมใช้อาหารคาวและหวานในการไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันทั้ง ๒ ประเพณี ดังนี้ (อาหารทุกอย่างเตรียมไว้ ๒ ชุด)

          ๑. ไก่ต้ม
          ๒. ขาหมูตุ๋น
          ๓. เส้นบะหมี่สดผัด
          ๔. ต้มจืด
          ๕. ผัดผักรวมมิตร
          ๖. กุ้งชุบแป้งทอด
          ๗. ผลไม้ ๕ ชนิด (อะไรก็ได้) เช่น
                    -  กล้วย
                    -  สับปะรด
                    - ส้ม
                    - แอปเปิ้ล
                    - องุ่น
          ๘. ขนม เช่น
                    - ขนมเข่ง
                    - ขนมถ้วยฟู
          ๙. เหล้าและน้ำชา (ที่ละ ๒ ถ้วย)
        ๑๐. ข้าวสวย (ที่ละ ๒ ถ้วย)
        ๑๑. ธูป - เทียน - กระดาษเงิน
        ๑๒. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น ช้อน ตะเกียบ ทที่ละ ๑ ชุด
 
การประกอบพิธีกรรม มีดังนี้
         
๑. ให้เตรียมอาหาร  ๒  ชุด  ชุดที่  ๑  วางในบ้านหน้ารูปบรรพบุรุษชุดที่  ๒  วางไว้หลังบ้านกลางแจ้งสำหรับไหว้วิญญาณที่ไม่มีญาติ (สัมพเวสี)       
๒. เมื่อตั้งอาหารคาวหวานและผลไม้พร้อมแล้วให้จุดธูปเทียนเคารพทั้งบรรพบุรุษทำก่อนเที่ยง  ส่วนสัมพเวสีจะทำพิธีกรรมในตอนบ่ายหรือเย็น         
๓. เมื่อจุดธูป - เทียน ประกอบพิธีกรรมไปประมาณ ๑/๒ ชั่วโมงให้เผากระดาษเงินทั้ง ๒ ที่ แล้วเก็บส่วนที่เหลือได้ ซองธูปเทียนเผาไปด้วยแลเทน้ำชาลงไป         
๔. สำหรับไว้สัมพเวสี (หลังบ้าน) ให้จุดประทัดเป็นอันเสร็จพิธีกรรม
        
การไหว้บรรพบุรุษ(วันตรุษจีนและสารทจีน) เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษซึ่งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะกันในหมู่ญาติด้วย