Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => ภูเก็ต => ข้อความที่เริ่มโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 15:57:34หัวข้อ: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 15:57:34
กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554 (กินผัก)กินเจจังหวัดภูเก็ต 26 กันยายน 2554- 6 ตุลาคม 2554 (เทศกาลกินเจภูเก็ต 2011)

ศาลเจ้ากะทู้
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
17.09 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
23.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
23.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน
23.30 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า) และพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
16.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสามกอง
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าเชิงทะเล
16.59 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
21.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร์
23.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสะปำ
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง


หัวข้อ: Re: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:00:05
อังคาร ที่ 27 กันยายน 2554

ศาลเจ้ากะทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
12.00/19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
17.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ที่สะพานหิน
พุธ ที่ 28 กันยายน 2554

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
และพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) และพิธีถวายเก้งเต๋ (พิธีถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


หัวข้อ: Re:กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:01:35
พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2554
ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารออกรักษาบริเวณงาน)
16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านบางเทา
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ณ ชายหาดเกาะสิเหร่

ศาลเจ้าสะปำ
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554

ศาลเจ้ากระทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) และพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว
ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
12.00/19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.19 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)12.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านหม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


หัวข้อ: Re: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:02:35
เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554

ศาลเจ้ากะทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
24.00 น. ประกอบพิธีถวายเก้งเต๋ (พิธีถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
19.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระภายในหมู่บ้านสะปำ)


หัวข้อ: Re: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:06:38
อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554

ศาลเจ้ากะทู้
15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้ในงานประเพณีถือศิลกินผักในปีต่อไป)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าบางเหนียว
06.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
ชมภาพขบวนแห่ศาลเจ้าบางเหนียว 2010 ได้ที่หน้านี้เลยครับ

[url=http://www.phuket-travels.com/v7/data/00009-4-1.html]http://www.phuket-travels.com/v7/data/00009-4-1.html[/url]


15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบุ่นต๋อง
17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่ยต๋อง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) ในเขตอำเภอถลาง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสะปำ
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)


หัวข้อ: Re: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:10:15
จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)21.09 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
ชม ขบวนแห่ ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย 2010 ได้ที่หน้านี้ ครับ

[url=http://www.phuket-travels.com/v7/data/00010-4-1.html]http://www.phuket-travels.com/v7/data/00010-4-1.html[/url]

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด


19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระชิดแซ่เหนียว (พระประจำวันเดือนปี)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)


05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด


15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)


20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
พิธีเดินสะพานตะปู พิธีอาบน้ำมัน


อังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554


05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง) 12.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


20.09 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)


15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
22.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
20.00 น. ประกอบพิธีผูกข้อมือเด็ก


20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
24.00 น. ประกอบพิธีเก้งแต๋ (ถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง) ร่วมขบวนกับศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้าสะปำ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


หัวข้อ: Re: กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 16:11:46
พุูธ ที่ 5 ตุลาคม 2554

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
09.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ
รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)
15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) และลำเต้า-ปักเต้า (ผู้ถือบัญชีคนเกิด คนตาย)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)23.45 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์) และพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต
(พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดในยาง

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์) 24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าเชิงทะเล
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.30 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
21.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) 22.09 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร์

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ ชายหาดเกาะสิเหร่

ศาลเจ้าสะปำ
19.45 น. ประกอบพิธีโก้ย***น (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.45 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดทรายแก้ว


พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

ศาลเจ้ากะทู้
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซิวกุ้น (พิธีเรียกทหารกลับ)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) และพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสามกอง
17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าเชิงทะเล
16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
16.19 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสะปำ
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง


หัวข้อ: Re: กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554
เริ่มหัวข้อโดย: nOi ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 17:04:26
 #not11 ปีนี้คงไม่ได้กิน เพราะอาหารเจสมัยนี้แพงเหลือเกิน


หัวข้อ: Re: กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554
เริ่มหัวข้อโดย: กระต่าย ที่ 25 สิงหาคม, 2554, 17:08:47
#not11 ปีนี้คงไม่ได้กิน เพราะอาหารเจสมัยนี้แพงเหลือเกิน

ทำกินเองแระพี่หน่อย ก๋วยเตี๋ยวเจนั่น เดี๋ยวไปกินกัน #not18 #not18


หัวข้อ: Re: กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 29 สิงหาคม, 2554, 09:56:08
เจียะฉ่าย มรดกแห่งประเพณี

เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า "เจี๊ยะฉ่าย" นั้น เป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว่า "เจี๊ยะฉ่าย" (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี
 
ประเพณีเจี๊ยะฉ่าย ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้าน ไล่ทู (ในทู) ซึ่งเป็นหมู่บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน คนจีนเหล่านั้นได้อพยพเข้ามาทำเหมืองแร่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) มีการค้าขายแร่ดีบุกกับปอร์ตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น คนจีนเหล่านั้นได้หลั่งไหลเข้ามามากที่สุดก่อนปี พ.ศ.2368 คือหลังจากเมืองภูเก็ตและเมืองถลางถูกพม่ารุกรานเมื่อปี พ.ศ.2352 พลเมืองได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ครั้นพระยาถลาง (เจิม)ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองถลาง และได้ตั้งเมืองภูเก็ตที่บ้านเก็ตโฮ่ ให้พระภูเก็ต (แก้ว) มาเป็นเจ้าเมือง (ระหว่าง พ.ศ. 2368-2400)
 
พื้นที่รอบๆในทู (กะทู้) อุดมสมบรูณ์ไปด้วยแร่ดีบุก จึงทำให้คนจีนหลั่งไหลเข้ามาขุดแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองถลางเดิมที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน,ซัวเถาและเอ้หมึง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยอาศัยเรือใบผ่านมาทางแหลมมาลายู เป็นต้น หมู่บ้านในทูในสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบ มีไข้ป่า ตลอดจนภยันตรายต่างๆ จากสัตว์ป่ามากมาย แต่ผู้คนและชาวจีนในหมู่บ้านในทูกลับเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
 
คนจีนที่อยู่ในทูสมัยนั้น มีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าประจำตระกูลหรือเทพเจ้าที่คุ้มครอง ประจำหมู่บ้าน เช่น เทพยดาฟ้าดิน เซียนต่างๆ รวมถึง บรรพบุรุษของตนเองมาก่อนแล้ว เมื่อมีเหตุเภทภัยเกินขึ้นจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าแต่ละพระองค์ที่ตน นับถือบูชากราบไหว้ให้มาคุ้มครองปกป้องรักษาตน หรือพวกพ้องที่ได้ทำมาหากินในท้องถิ่นที่ตนพำนักอาศัยให้คนเหล่านั้นอยู่ เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันและความเชื่อนี้ยังคงยึดถือจนตราบเท่าทุกวันนี้
 
ต่อมาได้มีคณะงิ้ว หรือ เปะหยี่หี่ ที่ได้เดินทางมาจากประเทศจีนมาเปิดแสดงที่บ้านในทู คณะงิ้วนี้สามารถแสดงอยู่ได้ตลอดปี เนื่องจากเศรษฐกิจของชาวในทู กรรกรจีน รวมถึงร้านค้า มีรายได้ดีมาก ในขณะนั้น ต่อมาปรากฏว่ามีตึกดิน 26 หลัง และโรงร้าน 112 หลัง จึงสามารถอุดหนุนงิ้วคณะนี้ได้ตลอดปี หลังจากคณะงิ้วได้เปิดทำการแสดงอยู่ที่บ้านในทูระยะหนึ่ง ได้เกิดมีการเจ็บป่วยเป็นไข้ และจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้คณะงิ้วนึกขึ้นได้ว่าพวกตนไม่ได้ประกอบพิธี เจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีที่เมืองจีน และปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอึ่งตี่ฮ่องเต้เป็นต้นมา จึงได้ปรึกษาหารือในหมู่คณะ และได้ตกลงกันประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายขึ้นที่โรงงิ้วนั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถลงเรือใบ หรือเรือสำเภาเดินทางกลับไปร่วมพิธีเจี๊ยะฉ่ายที่เมืองจีนได้ทันเพราะใกล้จะ ถึงวันประกอบพิธีแล้ว จึงได้ตกลงใจประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายขึ้นที่โรงงิ้วเพื่อขอขมาโทษด้วยสาเหตุต่างๆ ต่อมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปหมดสิ้น รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดเบียดชาวในทู ก็ลดลงด้วยเช่นกัน เรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวในทูเป็นอันมาก จึงได้สอบถามจากคณะงิ้วและได้คำตอบว่าพวกเขาได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายแบบย่อๆ เนื่องจากไม่มีผู้รู้และผู้ชำนาญในการจัดประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายโดยเพียงแต่ สักการะบูชากราบไหว้ขอขมาโทษ ระลึกถึงกิ้วอ๋องเอี๋ยหรือ กิ้วอ๋องต่ายเต่หรือพระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์นั้นเอง
 
คณะงิ้วยังได้แนะนำชาวจีนในทูต่อไปว่า การเชิญเทพเจ้ามาสักการะบูชาเพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขตามที่ได้ปฏิบัติกันมาแล้ว เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะเจี๊ยะฉ่ายถือศีลไปด้วย การเจี๊ยะฉ่ายไม่จำเป็นต้องปฏิบัติให้ครบทั้งเก้าวัน จะเจี๊ยะฉ่ายกี่วันก็ได้ตามแต่ศรัทธาและเหมาะสมของแต่ละครอบครัว ชาวในทูและคนจีนส่วนใหญ่มีความเชื่อและเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะ งิ้ว โดยได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายในปีต่อมา ประเพณีเจี๊ยะฉ่ายของเมืองภูเก็ตได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ในทู (กะทู้) นั่นเอง ต่อมาจึงได้แพร่หลายออกไปตามสถานที่ต่างๆ
 
หลังจากชาวจีนในทูได้ประกอบพิธีเจี๊ยะ ฉ่ายได้ประมาณ 2-3 ปี โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด ทำให้ชาวจีนที่มาอาศัยทำเหมืองแร่อยู่ตามดงตามป่ามีความเชื่อและศรัทธา เลื่อมใสมากยิ่งขึ้น
 
ก่อนคณะงิ้วจะย้ายไปทำการแสดงที่อื่น คณะงิ้วได้มอบรูปพระกิ้มซิ้น (เทวรูป),เล่าเอี๋ย (เตียนฮู้หง่วนโส่ย),ส่ามอ๋องฮู่อ๋องเอี๋ย, ส่ามไถ้จือ และได้ให้คำแนะนำแก่ชาวจีนเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโดยย่อๆ ในครั้งนั้นด้วยในช่วงระยะที่ชาวจีนกำลังประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ที่ท่านผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนามเคยอาศัยอยู่ที่มณฑลกังไส (กังไส คือ เจียงซี้ของประเทศจีนในปัจจุบัน) ได้เดินทางมาประกอบอาชีพในทู ได้เห็นการประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายของชาวจีนไม่ถูกต้องตามแบบฉบับของฉ้ายตึ้ง (ศาลเจ้าในมณฑลกังไส) จึงได้แจ้งให้ชาวจีนในทูทราบว่าตนยินดีรับอาสาเดินทางกลับไปมณฑลกังไสของ ประเทศจีน เพื่อไปเชี้ยเหี้ยวโห้ย (อัญเชิญธูปไฟ) และองค์ประกอบสำหรับพิธี แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ชาวจีนในทูจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์ให้กับผู้รู้ท่านนี้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมณฑลกังไส
 
อีก 2-3 ปีต่อมา ในระหว่างที่ชาวจีนในทูประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายแบบย่อๆ จนถึงวันขึ้น 7 ค่ำ (วันเก้าโง้ยโฉ่ยฉีด) ตามปฏิทินจีน เวลากลางคืน เรือใบจากประเทศจีนได้เดินทางมาถึงหัวท่าบ่างเหลียว (บางเหนียวในปัจจุบัน) ท่านผู้รู้ได้เดินทางกลับมากับเรือใบลำนี้ด้วยและได้ส่งคนมาแจ้งข่าวให้ชาว จีนในทูทราบว่า บัดนี้ตนได้เดินทางกลับจากประเทศจีนมาถึงหัวท่าบางเหลียวพร้อมเชี้ยเหี้ย วเอี้ยน (ผงธูป) มาด้วยแล้ว ขอให้คณะกรรมการกับผู้ที่ร่วมประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายไปต้อนรับที่หัวบ่าง เหลียวในวันเก้าโง้ยโฉ่ยโป๊ยคือวันรุ่งขึ้น
 
เหี้ยวโห้ย หรือ เหี้ยวเอี้ยนที่นำมาจากมณฑลกังไส ได้จุดปักไว้ในเหี้ยวหล๋อ(กระถางธูป) โดยจุดธูปให้ติดตลอดระยะทางมิให้ดับ นอกจากนี้ยังได้นำแก้ง(บทสวดมนต์,คัมภีร์,ตำราต่างๆ พร้อมทั้งป้ายชื่อเต้าโบ้เก้ง ป้ายติดหน้าอ๊ามฉ้ายตึ้ง)
 
ปัจจุบัน ประเพณีเจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ของชาวภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปีนับเวลาได้ หลายร้อยปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต
 


หัวข้อ: Re: กำหนดการกินเจภูเก็ต 2554
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 31 สิงหาคม, 2554, 12:12:15
10 ข้อห้ามในเทศกาลกินเจ


ประเพณีกินเจก็คือประเพณีกินผัก หรือที่เรียกว่า มังสวิรัติ
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าของ ชาวจีน
ที่ถึงจะย้ายถิ่น ฐานไปอยู่ในประเทศใด ก็ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีนี้อยู่สำหรับ ประเทศไทยที่มีชาวจีนมาตั้งรกรากอยู่จำนวนไม่น้อย
ปัจจุบันกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ก็ยังยึดถือประเพณีกินเจเช่นกัน
ประเพณีกินเจในประเทศไทยที่ผู้คนรู้จักกันดีก็คือ ที่จังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดขึ้นมากกว่าร้อยปีแล้วโดยแพร่หลาย มาจากคณะงิ้วประเทศจีนที่มาแสดงให้ชาวจีนในภูเก็ตดู
การกินเจในปัจจุบันมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะป้องกัน ภัยพิบัติเท่านั้น
แต่ยังเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และเป็นการเคารพถึงดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว .........
ในช่วงเทศกาลกินเจมีข้อห้ามที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานอยู่หลายข้อ
เชื่อกันว่าถ้าปฏิบัติได้ครบทุกข้อจึงจะเข้า ถึงการกินเจที่ถูกต้องและ
ได้บุญอย่างแท้จริง จึงขอยกข้อห้ามทั้ง 10 ข้อในเทศกาลกินเจ
มาเล่าให้ฟังกัน จะว่าเป็น การไขข้อข้องใจกันก็ได้
เพราะเชื่อว่าบางข้อยัง เป็นที่สงสัยกันอยู่ เริ่มที่ข้อแรก การงดกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง
ซึ่งประกอบไปด้วยพืชผัก 5 ชนิด
ได้แก่ กระเทียม (หัวกระเทียม, ต้นกระเทียม)
หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม, หอมแดง,หอมขาว,หอมหัวใหญ่)
หลักเกียว (ลักษณะคล้าย หัวกระเทียม แต่เล็กกว่า)
กุ้ยช่าย (ใบคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่า)
ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา)
ผักเหล่านี้เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นรุนแรง
นอกจากนี้ยัง ให้โทษทำลายพลังธาตุในร่างกาย
เป็นเหตุให้อวัยวะหลัก สำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ
สำหรับผู้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานไม่ควรรับประทาน
เพราะผักดังกล่าวมีฤทธิ์ กระตุ้นจิตใจและอารมณ์ให้เร่าร้อน
ใจคอหงุดหงิด โกรธง่าย และยังมีผลทำให้พลังธาตุในร่างกายรวมตัวไม่ติด
จิตใจจะไม่บริสุทธิ์ ซึ่งในข้อห้ามนี้มีบางคนยังข้องใจกันมาก
คือ กระเทียมซึ่งทางการแพทย์และเภสัชกรพบว่า
สามารถรับประทานเป็นยาได้ ทั้งนี้เพราะเป็นสารที่มีประโยชน์สามารถละลายไขมันในเส้นเลือดได้
เช่น ผู้ป่วยที่ เป็นโรคเส้นโลหิตเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตัน เป็นต้น
แม้ทางการแพทย์แผนโบราณก็ยืนยันตรงกันว่า
กระเทียมเป็น สมุนไพรรักษาโรคได้
แต่คนจีนที่ปฏิบัติในการกินเจถือว่าให้โทณกับหัวใจ ซึ่งในข้อนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของ แต่ละคน
ข้อที่สอง การงดกินเนื้อสัตว์
ซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อวัว หมู ปลา หรือสัตว์มีชีวิตที่ใช้เป็น
อาหารได้ เพราะ คนจีนเชื่อว่าก่อนตายมันจะตกอยู่ในอาหารตกใจกลัว
เมื่อเรากินมันเข้าไป อาจจะทำให้เรามีบาปติดตัวไปด้วย
เพราะมันคือสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับคน
ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คนจีนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
แต่มาถึงปัจจุบัน ..........บางคนเริ่มหาข้อคัดค้านว่าสัตว์บางชนิดอย่าง
หอยหรือปลาเล็กๆ ก็น่าจะรับประทานได้เพราะมันเป็นสัตว์ไม่มีเลือด
ตามความเชื่อแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละคน
แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้ว คนจีนเขาเชื่อว่าประเพณีนี้ศักดิ์สิทธิ์
ถ้าปฏิบัติ ให่เคร่งครัด ถึงจะมีคนคัดค้านแต่กับข้อนี้คงไม่ได้ผล
ข้อที่สาม ไม่ควรกินอาหารรสจัด
ซึ่งไม่ใช่แค่รสเผ็ดอย่างเดียว รวมไปถึงรสเค็มมาก
หวานมากหรือเปรี้ยวมาก ด้วย ซึ่งปกติคนจีนจะไม่กินรสจัดอยู่แล้ว
เพราะถือว่าจะเข้าไปทำลายสุขภาพ อย่างกินเผ็ดจัดก็จะไปทำลาย กระเพาะ
กินเค็มมากจะไปทำลายไตได้ และอีกอย่างน้ำปลาก็ทำมาจากสัตว์เหมือนกัน
ข้อห้ามนี้ถือว่าถูกหลักของ การแพทย์
แต่บางคนที่ปฏิบัติไม่เคร่งครัดนัก เช่น ชอบรสเค็มจัดก็ใช้เกลือแทนน้ำปลา อันนี้ถือว่าไม่ผิด
ข้อที่สี่ ต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยกันปรุง
ซึ่งข้อนี้ถ้าปฏิบัติได้จะถือว่าบริสุทธิ์จริงๆ
แต่ถ้าทำให้เกิดความยาก ลำบากก็ไม่จำเป็น
จะได้ไม่ต้องเลือกร้านกันจ้าละหวั่น
ฉะนั้นคนที่ปรุงอาจจะไม่ได้กินเจก็ได้แต่ขอให้อาหารที่กินเข้า ไปเป็นอาหารเจก็พอ
ข้อที่ห้า ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน
เพราะเขาถือเคร่งครัดว่าอาหารคาวซึ่งชาวจีนเรียกว่า " ชอ "
นั้น ถ้วยชาม จะใช้ปนกันไม่ได้
จะถือว่าล้างสะอาดหมดจดแล้วจึงเอามาใช้ก็ผิดอีก
บางคนคิดว่าล้างให้สะอาดมากๆ ก็ไม่จำเป็น ต้องแยก
แต่ข้อนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเหมือนอย่างอิสลามที่ไม่ยอม
ใช้ถ้วยชามปนกัน เหมือนของจีนนั่นแหละ
ข้อที่หก ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ข้อนี้ตรงกับการรักษาศีลของชาวพุทธ
การฆ่าสัตว์ของชาวจีนตั้งแต่สัตว์เล็กๆ ไป จนถึงสัตว์ใหญ่
เป็นข้อเคร่งครัดเช่นกัน
บางคนสงสัยอีกว่าอย่างถ้าเป็นยุงหรือมดฆ่าได้ไหม
ตามความเชื่อแล้วห้าม เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถือว่า ปฏิบัติไม่ครบข้อที่เจ็ด แต่งกายด้วยชุดขาว
ข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน บางคนก็ใส่ชุดสีขาวตลอดจนถึงออกเจ
เพราะเชื่อกัน ว่านอกจากงดอาหาร ต่างๆ
ในร่างกายสะอาดแล้วภายนอกแม่จะเป็นเครื่องแต่งกายก็ต้องสะอาด
ด้วย ข้อนี้ไม่ใคร่ เข้มงวดสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติอยู่กับบ้าน
ไม่ได้ไปที่แจตั๊วหรือสถานที่ทำพิธีกินเจ
ข้อที่แปด พูดจาไพเราะ
คนที่ถือศีลกินเจไม่ใช่เพียงแต่กินของสะอาดเท่านั้น
แต่คำพูดที่พูดออก จากปากก็ต้อง สะอาดด้วย
สิ่งไม่ดีทั้งหลายไมควรพูดหรือที่เรียกว่า " ปากเจ "
ซึ่งประกอบไปด้วย ไม่พูดเท็จ ไม่พูดยุแหย่ ไม่พูด เพ้อเจ้อ
ถ้าปฏิบัติได้ก็ถือว่าสะอาดทั้งหมด
ข้อที่เก้า งดดื่มสุราและของมึนเมา
ตลอดช่วงเวลา 9 วัน ..........
ข้อนี้สำคัญเพราะการงดอาหารที่เป็นของคาวแล้วสิ่ง
ที่สร้างความมึนเมาหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายก็ห้ามเข้าสู่ร่างกายด้วยข้อที่สิบ ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง
คนที่จะไปกินเจมักจะไปชุมนุมกันที่แจตั๊วหรือสถานที่กินเจ
ณ ที่นั้น เขาจะประดับดอกไม้ตั้งโต๊ะบูชา
วางกระถางธูปและตั้งเครื่องเจ ต่างๆ นอกจากนี้
ก็จุดโคม 9 ดวงเพื่อสมมติเป็น " เก๊าฮ้วงฮุดโจ้ว " นั่นเอง
ซึ่งจะต้องจุดไว้ทั้งกลางวันและ กลางคืนจนตลอดงานทีเดียว
ถ้าดับโคมไฟดวงใดดวงหนึ่ง ก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคล
และไม่ครบถ้วนพิธีการกินเจ…


ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อห้ามในการกินเจใครจะ
ปฏิบัติตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเอง ประเพณีกินเจ
โดยทั่วไปแล้วมิได้ทำกันตลอดทั้งปี แต่จะเริ่มกินในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำ
จนถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งตก ในเดือน 11 ข้างไทยเป็นวันกินเจ
ซึ่งจะสับเปลี่ยนเวียนไปตามปีนั้นๆ
ใครที่ไม่ได้เป็นลูกหลานชาวจีนถ้าต้องการจะ
มีร่างกายและจิตใจ ที่บริสุทธิ์และได้ทำบุญกุศลอาจจะอยากเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยก็ได้
เป็นการดีเสียอีกที่ปีหนึ่งคนเรา หันมาทำบุญร่วมกัน


หัวข้อ: Re: การกินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 03 กันยายน, 2554, 19:37:18
การกินเจที่ภูเก็ต

          มีคณะงิ้วจากเมืองจีน มาเปิดการแสดงที่อำเภอกระทู้นานเป็นแรมปี บังเอิญช่วงนั้นเกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจึงจัดให้มีพิธีกินเจ และสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลังจากนั้นโรคระบาดก็หาย ชาวกะทู้เกิดความศรัทธาจึงปฏิบัติตาม หลังจากประกอบพิธีอยู่ประมาณ 2-3 ปี ก็มีผู้คนเลื่อมใสมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับอยากได้พิธีกินเจที่สมบูรณ์แบบตามประเพณีมณฑลกังไส ประเทศจีน จึงได้ส่งตัวแทนไปนำควันธูป (เหี่ยวเอี้ยน) จากกังไสให้ลอยมาถึงภูเก็ต โดยในการเดินทางกลับจะต้องคอยจุดธูปต่อกันมิให้ดับมอด ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของพิธีกินเจในปัจจุบัน

          สำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเจ เป็นไปในแนวทางของการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ เพื่อเป็นสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม อาจเนื่องจากการแพร่หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัว ในกลุ่มคนที่นับถือ "เจ้าแม่กวนอิม" การกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อสักการะ


หัวข้อ: Re: กินเจภูเก็ต
เริ่มหัวข้อโดย: BAY ที่ 05 กันยายน, 2554, 11:57:32
(https://lh6.googleusercontent.com/-G59dT8FlAWg/TmRTCPthAPI/AAAAAAAAAp0/IunzVIUxf24/s640/03092011290.jpg)

วันนี้มีโอกาศไปอ๊ามที่แหลมสะพานหินมาครับ ช่วงนี้เข้าเดือนกินเจจึงมีการติดธงของถนนทั้งสองข้างทางในเมืองภูเก็ตครับ
ประวัตของธง  จากการสอบถามของคนเฒ่าคนแก่และม้าทรงก็ได้ความว่าธงก็เหมือนดวงวิญาณของทหารที่มาคุ้มครองพระจีนในช่วงเทศการกินเจครับ

(https://lh5.googleusercontent.com/-If-vOMsQBok/TmRTBjzyiSI/AAAAAAAAApw/eZv2Bwq7jQA/s640/03092011292.jpg)