Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => ข่าวสารการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต => ข้อความที่เริ่มโดย: nOi ที่ 04 กันยายน, 2551, 11:22:16หัวข้อ: สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง
เริ่มหัวข้อโดย: nOi ที่ 04 กันยายน, 2551, 11:22:16[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=7888bb9f7cf720ee76195e9d0872b897](http://www.uppicweb.com/ia/mcontent_image532551125337.jpg)[/url]
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกท่าเรืออำเภอถลาง โดยชาวภูเก็ตร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปี2509 เพื่อเชิดชูเกียรติวีรสตรีผู้กล้าหาญแห่งเมืองถลาง ในวันที่ 24 มีนาคม 2510 ได้นำรูปหล่อขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานเนื่องจากเป็นวันเดียวกับที่พม่าแตกทัพหนีไปจากเมืองถลาง เมื่อปี พ.ศ.2328 ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2510 ได้ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=66f7071c1532635a1949e362ecf23960](http://www.uppicweb.com/ia/pagetalang001.jpg)[/url]
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ไปจากตัวเมืองภูเก็ต แล้วเลี้ยวขวาที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.00 น.ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท คนต่างชาติ 30 บาท ภายในมีการแสดงหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ โบราณวัตถุ ศิลปกรรมที่ค้นพบแถบบริเวณด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้มีการจำลองเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ศึกถลาง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ต และชาวเลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-311025,311426   
[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=0b335377b91a52e0959c3ffc1e5bd9ca](http://www.uppicweb.com/ia/fds05.gif)[/url]
เกาะนาคาน้อย  เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ตเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงมุก นักท่องเที่ยวสามารถซื้อทัวร์ชมฟาร์มมุกดูการสาธิตวิธีเลี้ยงมุกตลอดจนมีร้านขายมุก และร้านอาหารทะเลไว้บริการ บนเกาะมีชายหาดสามารถพักผ่อนว่ายน้ำได้ การเดินทางสามารถไปได้ตลอดปีโดยเช่าเรือจากอ่าวปอ หรือติดต่อบริษัทเพิร์ล ไอแลนด์ทัวร์ 076-219870,01-3125420


 [url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=f5871eb68fb13bdfa7934baa46dc27d9](http://www.uppicweb.com/ia/c4160.jpg)[/url]  

วัดพระนางสร้าง อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลางตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ เมืองถลางที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะเคยเป็นค่ายสู้รบกับพม่า เมื่อ ปี พ.ศ.2328 นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก 3 องค์ เรียกว่า "พระในพุง" หรือ "พระสามกษัตริย์" ซึ่งอยู่ในพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ ใหญ่ 3 องค์อีกชั้นหนึ่ง   [url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=75450e604cf1ec50b65f19042db5266a](http://www.uppicweb.com/ia/img_7244.jpg)[/url]
วัดพระทอง  อยู่ห่างจากตัวเมือง 21 กิโลเมตรไปตามถนนเทพกระษัตรีผ่านสี่แยกอำเภอถลาง ถึงที่ว่าการอำเภอทางด้านขวาจะมีทางแยกเข้าวัดพระทอง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ ที่โผล่เพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีตำนานเล่าว่าเดิมบริเวณที่ตั้งวัดนี้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีเลี้ยงควาย นำเชือกล่ามควายไปผูกกับหลักที่โผล่มาจากพื้นดิน โดยไม่ทราบว่าหลักที่โผล่มานั้นคือ พระเกตุมาลาของพระพุทธรูป หลังจากนั้นเด็กก็ล้มเจ็บและตายลงในที่สุด พ่อของเด็กฝันว่าที่เด็กตายเพราะนำเชือกล่ามควายไปผูกกับพระเกตุมาลาของพระพุทธรูปจึงชักชวนชาวบ้านช่วยกันขุดหาก็พบจริงแต่ไม่สามารถขุดขึ้นมาได้ ต่อมาในสมัยพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกพลมาตีเมือง 
ถลาง เมื่อ พ.ศ.2328 ทหารพม่าก็พยายามขุดพระผุด เพื่อนำกลับพม่าแต่ไม่สำเร็จ กลับโดนฝูงแตนไล่ต่อยต่อมาชาวบ้านจึงก่อพระพุทธรูปครึ่งองค์ครอบไว้ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง" เป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต เช่น "จังซุ่ย" เสื้อกันฝนชาวเหมืองแร่ดีบุกรองเท้า[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=022f13ede7916d44c2677849884bd75d](http://www.uppicweb.com/ia/pratraw.jpg)[/url]
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว  ครอบคลุมพื้นที่ 13, 925 ไร่หรือ 22.28 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดโดยเฉพาะมีการค้นพบพันธุ์ปาล์มที่หายากชนิดหนึ่งเรียกว่า "ปาล์มเจ้าเมืองถลาง" หรือ "ปาล์มหลังขาว" และยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิด อาทิ ชะนี ค่าง ลิง เก้ง กวาง หมี หมูป่า กระรอก กระจง นกนานาชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภูเก็ตอีกด้วยดังนั้นเขาพระแทว จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดังนี้   [url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=5aba048bccc28160e31580b8c6cd4b59](http://www.uppicweb.com/ia/img_0898_resize.jpg)[/url]
น้ำตกโตนโทร อยู่ห่างจากตัวเมือง 22 กิโลเมตร ไปตามถนนเทพกระษัตรีถึงสี่แยกอำเภอถลางแล้วเลี้ยวขวาไป 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน มีต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน   
[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=7be1a1dbc55fefa6ab533d4402fc4ed6](http://www.uppicweb.com/ia/img_0915_resize.jpg)[/url]
น้ำตกบางแป  ไปจากตัวเมืองถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรแล้วเลี้ยวขวาไปทางตำบลป่าคลอก 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีสวนรุกขชาติร่มรื่น และสถานอนุบาลชะนี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยงให้พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าต่อไป 

 
[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=3276f1780865a6970904cf8f0de1d402](http://www.uppicweb.com/ia/ld26d.gif)[/url]
หาดสุรินทร์  อยู่ห่างจากตัวเมือง 24 กิโลเมตร ไปตามถนนเทพกระษัตรีถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรแล้วเลี้ยวซ้ายไป 12 กิโลเมตร เป็นหาดที่เงียบสงบอยู่ริมเชิงเขา มีต้นสนทะเลเรียงรายอยู่บริเวณเหนือหาดทางด้านขวาเคยเป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 หาดสุรินทร์เป็นหาดที่มีความลาดชันมาก ในช่วงฤดูมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ   

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันทีท 13 กรกฏาคม 2524 อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ผ่ายสี่แยก อำเภอถลาง ตรงไปเมื่อถึงหลักกิโลเมตร 21-22 จะมี ทางแยกด้านซ้ายเข้าไป 10 กิโลเมตร หรือจะไปทางแยกเข้าสนามบินเลี้ยวซ้าย 2 กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 90 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,250 ไร่ เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 13 กม.โดยเริ่มจาก   


[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=85a0da612ffeef6d47c0b547fdf6d5e7](http://www.uppicweb.com/ia/7cwyt.jpg)[/url]
หาดในทอน  ไปตามเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายที่หลักกิโลเมตร 21-22 เมื่อถึงทางแยกเข้าบ้านสาคู เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงหาดในทอน เป็นเวิ้งอ่าวที่งามแปลกตาทอดโค้งจากตัวเกาะ เป็นที่กำบังคลื่นลมได้อย่างดี และเป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ   [url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=842f7ab9e5834543dc9f3b489f567ba1](http://www.uppicweb.com/ia/dfq9l.jpg)[/url]
หาดในยาง เป็นที่ตั้งทำการอุทยานฯ เป็นหาดที่มีสวนสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังขนาดใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งจะขึ้นมาวางไข่บนหาด ราว เดือนพฤศจิกายนถึง กุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันเต่าทะเลมีจำนวนลดลงมาก จนแทบจะไม่เห็นเต่าขึ้นมาวางไข่อีกเลย 
หาดไม้ขาว  ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ผ่านทางแยกเข้าสนามบินตรงไปทางสะพานสารสินจะมีทางแยกด้านซ้ายมือมีป้ายบอกทางเข้าหาดไม้ขาวเลี้ยวซ้ายไป 3.5 กิโลเมตรก็จะถึงหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นหาดที่มี จั๊กจั่นทะเลและเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ แต่ปัจจุบันจำนวนลดลงมากเช่นเดียวกับหาดในยาง   

หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายขาวทอดยาวขนานกับทิวต้นสนอยู่ถัดจากหาดไม้ขาวไปจนถึงสะพานสารสินนับเป็นหาดที่อยู่เหนือสุดของเกาะภูเก็ต   

ป่าชายเลน ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ บริเวณท่าฉัตรไชยมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ ไม้ยืนต้นเด่นๆที่พบในพื้นที่ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง แสมดำ เล็บมือนาง ถั่วขาว และไม้เถาพวกเถา ถอบแถบ และพบสัตว์ในป่าชายเลนอีกนานาชนิด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนตลอดเส้นทาง เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้ไปด้วยในขณะเดียวกัน   


หัวข้อ: Re: สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง
เริ่มหัวข้อโดย: max ที่ 04 กันยายน, 2551, 12:19:52
สวยมาก ๆ เลยค่ะพี่หน่อย จะพาไปทั้งหมดนี่เลยมั๊ยคะ w19


หัวข้อ: Re: สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง
เริ่มหัวข้อโดย: nOi ที่ 04 กันยายน, 2551, 12:24:31
สวยมาก ๆ เลยค่ะพี่หน่อย จะพาไปทั้งหมดนี่เลยมั๊ยคะ w19


ได้เลยแมกซ์ แล้วจะมากี่เดือนล่ะ  w18


หัวข้อ: Re: สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง
เริ่มหัวข้อโดย: max ที่ 04 กันยายน, 2551, 12:57:00
อยู่ได้นะ ว่าแต่พี่หน่อยจะเลี้ยงไหวมั๊ยน้อ  h2